Smart science to improve lives™

Polish Privacy policy

 

Niniejsza Polityka prywatności powinna być odczytywana w połączeniu z postanowieniami naszego Regulaminu, który znajduje się w załączniku tego dokumentu (dalej zwane łącznie "Umową"). Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej lub wchodząc z nami w interakcję w inny sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy.

Jeśli akceptujesz lub wyrażasz zgodę na niniejszą Umowę w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, jednocześnie oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do związania tej spółki lub innego podmiotu prawnego niniejszą Umową. W takim przypadku zwroty "ty" i "twój" będą również odnosić się i mieć zastosowanie do tej spółki lub innego podmiotu prawnego.

Croda International Plc z siedzibą w Cowick Hall Snaith Goole East Yorkshire DN14 9AA, jak również wszystkie jej spółki zależne pozostające pod jej kontrolą, z którymi prowadzisz działalność handlową lub prowadzisz interesy w inny sposób (dalej zwane łącznie "Croda", lub "my, nas") są odpowiedzialne za Twoje dane osobowe i poważnie traktują obowiązki w zakresie ochrony danych i prywatności oraz prawa przysługujące Ci jako właścicielowi danych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, w ramach naszej działalności biznesowej, w tym:

 • Jakie dane osobowe gromadzimy, kiedy i dlaczego je wykorzystujemy
 • Jak chronimy i przechowujemy dane osobowe
 • Jakie prawa przysługują Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z definicją poniżej)
 • Jak można się z nami skontaktować

Aktualizacje

Możemy od czasu do czasu zmieniać postanowienia Polityki prywatności, tak aby były one zgodne z wymogami prawnymi i sposobem prowadzenia naszej działalności. Wszelkie aktualizacje będziemy umieszczać na tej stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce 1 sierpnia 2023 roku. Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony w celu uzyskania najnowszej wersji Polityki prywatności. Jeśli w niniejszej Polityce prywatności wprowadzimy zasadnicze zmiany, postaramy się poinformować o tym użytkownika za pośrednictwem powiadomienia na naszej stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Korzystanie ze strony internetowej lub podjęcie innej interakcji z nami po wprowadzeniu takich zmian 
(i powiadomieniu, w stosownych przypadkach) oznacza akceptację tych zmian. Prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności.

Strony internetowe stron trzecich

W naszej witrynie mogą znajdować się zewnętrzne łącza do stron internetowych stron trzecich. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do korzystania z stron internetowych stron trzecich.

Jakie dane osobowe gromadzimy, kiedy i dlaczego je wykorzystujemy

W tej sekcji dowiesz się:

 • kiedy gromadzimy dane osobowe
 • jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy
 • w jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe 
 • jaka jest podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych
 • komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe 

Kiedy gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy informacje, które Cię dotyczą, jeśli:

 • współpracujesz z nami;
 • odwiedzasz naszą stronę;
 • ubiegasz się o pracę u nas;

jesteś dalej zwany łącznie ("Ty", „Twoje” lub „użytkownik”)

Jeśli współpracujesz z nami

Jeśli jesteś jednym z naszych cenionych klientów lub dostawców (lub potencjalnych klientów lub dostawców, lub pracujesz dla jednego z naszych klientów lub dostawców, lub reprezentujesz jednego z naszych klientów lub dostawców), będziemy gromadzić dane o Twoim imieniu i nazwisku, danych kontaktowych (w tym adresie e-mail, telefonie i adresie pocztowym), stanowisku, jakie zajmujesz w firmie, dla której pracujesz, oraz interakcjach, w jakie z nami wchodzisz.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane:

 • do zarządzania rutynowymi transakcjami handlowymi z naszymi klientami i dostawcami
 • do zarządzania Twoim kontem online (patrz "Jeśli jesteś odwiedzającym naszą stronę internetową" poniżej)
 • do odpowiadania na prośby o informacje o nas lub naszych produktach
 • do rozwiązywania wszelkich kwestii związanych z obsługą klienta / dostawcy, takich jak zapytania dotyczące produktów, problemy, skargi lub roszczenia
 • do wysyłania ankiet z prośbą o opinie na temat naszych produktów i usług
 • do informowania o naszych produktach i usługach - więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnych sekcjach poniżej dotyczących marketingu bezpośredniego i plików cookie.

Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe, jeśli skontaktujesz się z nami lub zarejestrujesz się za pośrednictwem naszego internetowego portalu klienta. Możemy również zbierać informacje na Twój temat od firmy, którą reprezentujesz lub dla której pracujesz, jeśli poda ona Twoje dane kontaktowe (na przykład jako punkt kontaktowy dla sprzedaży określonego produktu) lub jeśli Ty albo firma uczestniczycie w targach.

Będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy będziemy pewni, że mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem stanowią sytuacje, kiedy:

 • wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia umowy– będzie to istotne, jeśli dokonujemy transakcji z użytkownikiem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub będącym spółką osobową, ale także w przypadku, gdy świadczymy na rzecz użytkownika usługi podlegające regulaminowi naszej strony internetowej, takie jak rejestracja konta użytkownika;
 • wyraziłeś zgodę na kontaktowanie się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej – w taki przypadku będziemy wysyłać bezpośrednie wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę za pośrednictwem naszego internetowego portalu klienta. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie tutaj.  Możemy jednak polegać na naszym prawnie uzasadnionym interesie w dostarczaniu marketingu drogą mailową naszym kontaktom biznesowym w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, takim jak kontakty w zarejestrowanych podmiotach gospodarczych, ale będziemy respektować wszelkie instrukcje, które wyślesz do nas, dotyczące rezygnacji z subskrypcji takich wiadomości e-mail. 
 • wykorzystujemy Twoje dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako organizacji handlowej - jako firma rutynowo prowadzimy dokumentację dotyczącą transakcji handlowych zawieranych z naszymi klientami i dostawcami oraz w celu rozwiązywania kwestii związanych z rozwojem i dostawą produktów, w tym marketingiem i rozwojem biznesu (z wyjątkiem wiadomości e-mail, w których użytkownik wyraził zgodę na kontakt z nami). Informacje, które przechowujemy, są istotne dla transakcji lub rozwoju naszej działalności, na przykład, jeśli pomagasz nam w cyklu życia produktu, odpowiadasz na ankietę zwrotną, składasz zamówienie, prosisz o informacje lub zgłaszasz nam problem lub obawę. We wszystkich przypadkach będziemy dbać o Twoje dane przez cały czas w sposób, który jest proporcjonalny i z poszanowaniem przysługujących Ci praw do prywatności i przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak wyjaśniono w sekcji Prawa;
 • wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu spełnienia odpowiednich obowiązków prawnych lub regulacyjnych, które na nas ciążą. Na przykład, jeśli musimy zachować określoną dokumentację w celach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, prawem ochrony środowiska lub podatkami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy dane osobowe skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj. Szczegółowe informacje na temat podstawy prawnej i prawnie uzasadnionych interesów znajdują się w „Załączniku A” niniejszego dokumentu.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy gromadzić dane z plików cookie na temat tego, w jaki sposób na nią trafiłeś, jakie strony odwiedziłeś i jaki jest Twój adres IP. Podstawą do przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadnionego interes, czyli wykorzystanie tych informacji w celu optymalizacji korzystania z witryny, a także w celach marketingowych, jeśli wyrazisz zgodę na analityczne pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Jeśli jesteś klientem firmy Croda, na niektórych naszych stronach internetowych masz możliwość utworzenia konta użytkownika w celu uzyskania dostępu do wyłącznych treści. W tym celu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz utworzyć hasło.  Po zalogowaniu się przez Ciebie na konto, możemy śledzić z jakich stron korzystasz, a podstawę do przetwarzania tych danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystujemy głównie w celach analitycznych, łącząc konto użytkownika z unikalnym identyfikatorem, który odnosi się do sesji przeglądania, ustawionym przez jeden z plików cookie witryny, więcej na ten temat można znaleźć w naszej Polityce plików cookie. Możemy również wykorzystywać te informacje do innych celów, opisanych szczegółowo poniżej w Załączniku. Należy również pamiętać, że ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego hasła, poprzez nieujawnianie go żadnej innej osobie i niewykorzystywanie go ponownie na innych stronach internetowych.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza internetowego lub czatu internetowego

Jeśli przekażesz nam swoje dane za pośrednictwem formularza internetowego lub czatu internetowego, będziemy gromadzić dane o Twoim imieniu i nazwisku, danych kontaktowych i wszelkich informacjach, które podasz. Podane dane będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów kontaktowych i na podstawie uprzednio wyrażonej zgody. Jako organizacja międzynarodowa, w razie potrzeby Croda może przechowywać i przetwarzać te informacje na poziomie międzynarodowym, jeśli będzie to niezbędne w celach kontaktowych.  Wszelkie przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wewnętrznymi zabezpieczeniami, politykami i procedurami firmy Croda.

Jeśli ubiegasz się o pracę u nas

Jeśli skontaktujesz się z nami w celu ubiegania się o pracę, będziemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkie informacje, które nam przekażesz w związku ze stanowiskiem, o które będziesz się ubiegać (w tym kwalifikacje, wykształcenie i historię zatrudnienia). Będziemy przetwarzać te dane w oparciu o konieczność zawarcia umowy z Tobą. Informacje będą wykorzystywane, aby pomóc w ocenie kwalifikacji kandydata na stanowisko, o które się ubiega lub inne stanowiska, które mogą być odpowiednie dla jego umiejętności i doświadczenia. Nasz zespół ds. zasobów ludzkich prowadzi oddzielną politykę prywatności, którą przekaże podczas procesu rekrutacji, wyjaśniając więcej na temat tego, w jaki sposób zarządzamy danymi osobowymi naszych pracowników i potencjalnych pracowników.

Udostępnianie danych

Udostępniamy Twoje dane osobowe:

 • innym spółkom w ramach Grupy Spółek Croda, w przypadku, gdy uważamy, że ujawnienie informacji innym spółkom z Grupy jest niezbędne do zarządzania naszą działalnością. Najbardziej aktualną listę spółek Croda można znaleźć w sekcji „Related Undertakings (pol. „Przedsiębiorstwa powiązane”) raportu rocznego, która jest dostępna tutaj.
 • dostawcom usług, którzy pomagają zarządzać naszą działalnością i świadczą nam usługi, na przykład dostawcy usług IT i wsparcia marketingowego - wszystkie te organizacje zgodziły się na ograniczenia związane z obowiązkiem zachowania poufności i wykorzystują wszelkie dane osobowe, które im udostępniamy lub które gromadzą w naszym imieniu, wyłącznie w celu świadczenia nam usług objętych umowami;
 • do spółek w ramach Grupy Spółek Croda należą między innymi Webeo, Lead Forensics, Mailchimp, ON24, Adobe, Sitecore, Email Labs, Jotform, Sleeknote, SnapEngage, Survey Monkey, Doodle Survey i Google do celów analizy użytkowania i reCAPTCHA.

Możemy również udostępniać w formie zagregowanej, statystycznej, nieosobowe dane dotyczące osób odwiedzających naszą stronę, wzorców ruchu i korzystania ze strony naszym podmiotom stowarzyszonym, usługodawcom i innym partnerom biznesowym.

Aby pomóc w zarządzaniu prośbami od osób fizycznych o zapisanie się do alertów inwestorskich, korzystamy na naszej stronie internetowej z wtyczki pochodzącej od strony trzeciej, Inventis. Gdy wprowadzasz swój adres e-mail w tej sekcji strony internetowej, my, jako administrator danych, zlecamy Investis przetwarzanie tych danych kontaktowych w celu otrzymywania żądanych alertów. Możemy również poprosić o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy pracodawcy/firmy w momencie rejestracji w celu otrzymywania alertów. Przetwarzanie tych danych osobowych oparte jest na zgodzie użytkownika, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Możesz zarządzać swoimi preferencjami i otrzymywanymi powiadomieniami, ponownie wprowadzając swój adres e-mail do wtyczki i wybierając opcję "anuluj subskrypcję", aby usunąć swoje dane z aktywnej listy mailingowej lub zmienić powiadomienia, które chcesz otrzymywać.

W przypadku fuzji, rozwiązania, lub podobnego zdarzenia korporacyjnego lub sprzedaży wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów, oczekujemy, że zgromadzone przez nas informacje, w tym dane osobowe, zostaną przekazane podmiotowi, który przetrwał fuzję lub podmiotowi nabywającemu. Wszystkie takie transfery będą podlegać naszym zobowiązaniom dotyczącym prywatności i poufności takich danych osobowych, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Więcej o marketingu bezpośrednim

Wykorzystujemy dane osobowe, aby informować użytkowników o naszych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować.

Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub innych kanałów komunikacji, które naszym zdaniem mogą okazać się pomocne. We wszystkich przypadkach będziemy respektować Twoje preferencje dotyczące sposobu prowadzenia działań marketingowych.

W celu ochrony praw do prywatności i zapewnienia Ci kontroli nad sposobem, w jaki prowadzimy działania marketingowe:

 • podejmiemy kroki w celu ograniczenia marketingu bezpośredniego do rozsądnego i proporcjonalnego poziomu i będziemy przesyłać Ci wyłącznie wiadomości, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące lub istotne;
 • będziemy przesyłać Ci marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie wtedy, gdy będziemy mieć ku temu wynikający z obowiązujących przepisów powód, taki jak wyrażona przez Ciebie zgoda lub inna podstawa, na której możemy się oprzeć zgodnie z przepisami dotyczącymi marketingu. Odpowiedni mechanizm wyrażania zgody może odbywać się za pośrednictwem naszego internetowego portalu klienta lub podczas rejestracji w celu otrzymywania materiałów promocyjnych lub innej literatury (na przykład naszego pakietu literatury SCS Formulate);
 • możesz w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie marketingu bezpośredniego. Możesz to zrobić, klikając link "anuluj subskrypcję" znajdujący się we wszystkich wysyłanych przez nas wiadomościach marketingowych, za pośrednictwem naszego portalu klienta lub kontaktując się z nami tutaj. Prosimy o określenie, czy chcesz, abyśmy zaprzestali wszystkich form marketingu, czy tylko określonego rodzaju;
 • jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wysyłanych przez nas materiałów marketingowych, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej Polityce prywatności, w celu uzyskania dalszych informacji; oraz
 • możesz zmienić sposób, w jaki Twoja przeglądarka zarządza plikami cookie, które mogą być wykorzystywane do dostarczania reklam online, postępując zgodnie z ustawieniami przeglądarki, w sposób przedstawiony powyżej lub kontaktując się z nami tutaj.

Zalecamy regularne zapoznawanie się z informacjami o ochronie prywatności i ustawieniami preferencji dostępnymi na dowolnych platformach mediów społecznościowych, a także z preferencjami na koncie użytkownika w naszym serwisie

Więcej informacji o plikach cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający niewielkie ilości informacji, który jest pobierany / przechowywany na komputerze użytkownika (lub innych urządzeniach z dostępem do Internetu, takich jak smartfon lub tablet) podczas odwiedzania strony internetowej.

Pliki cookie mogą gromadzić Twoje dane osobowe. Pomagają nam zachować informacje o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej dotyczące kraju, języka, czy innych ustawień. Pliki cookie dostarczają nam informacji o tym, kto widział poszczególne strony internetowe i reklamy, jak często odwiedzane są te strony oraz pomagają określić najpopularniejsze obszary naszej strony. Mogą one również wpłynąć na usprawnienie naszej strony, przez co ułatwić Twoje kolejne wizyty.

Więcej informacji na temat sposobu działania plików cookie i zarządzania ustawieniami plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Przesyłanie informacji na skalę międzynarodową

Croda jest firmą międzynarodową. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza UE, w tym w krajach EEMEA, Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku, które podlegają innym standardom ochrony danych.

Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem i starannie zarządzane w celu ochrony Twoich praw i interesów w zakresie prywatności, oraz że przekazywanie danych jest ograniczone do krajów, które są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej lub w których możemy być pewni, że istnieją alternatywne rozwiązania w celu ochrony praw w zakresie prywatności. W tym celu:

 • zapewniamy, że transfery w ramach naszej grupy spółek będą objęte umową zawartą przez członków Grupy Croda (umowa wewnątrzgrupowa), która zobowiązuje każdego członka Grupy Croda do zapewnienia, że dane osobowe otrzymają odpowiedni i spójny poziom ochrony niezależnie od tego, gdzie są przekazywane w ramach Grupy Croda; oraz
 • w przypadku, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Grupę Croda (na przykład stronom trzecim, które pomagają w dostarczaniu naszych produktów i usług), uzyskujemy od nich zobowiązania umowne do ochrony danych osobowych użytkowników.

Masz prawo skontaktować się z nami aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzonych przez nas zabezpieczeń (w tym kopię odpowiednich zobowiązań umownych) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych podczas ich przekazywania, jak wspomniano powyżej.

Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, polityki i procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych, stosownie do charakteru tych danych.

Podejmowane przez nas środki obejmują:

 • pnakładanie wymogów poufności na naszych pracowników i dostawców usług;
 • zniszczenie lub trwałe zanonimizowanie danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone;
 • przestrzeganie ścisłych procedur bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkowników w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do nich;
 • korzystanie z bezpiecznych protokołów transmisji komunikacyjnej

Ponieważ bezpieczeństwo danych zależy częściowo od bezpieczeństwa komputera, używanego do komunikacji z nami oraz zabezpieczeń używanych do ochrony identyfikatorów użytkownika i haseł, prosimy o podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, jak wyjaśniono w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli dane te nie będą już potrzebne, zapewnimy, że zostaną one usunięte w bezpieczny sposób. W niektórych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład, gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi i księgowymi.

W szczególnych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, aby mieć dokładny zapis naszych konwersacji w przypadku jakichkolwiek skarg lub problemów, lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa sporu sądowego związanego z danymi osobowymi lub Twoimi transakcjami.

Twoje prawa związane z ochroną danych

Masz określone prawa do ochrony prywatności danych, które przekazujesz firmie Croda. Prawa te zależą od federalnych, prowincjonalnych, stanowych lub lokalnych przepisów i regulacji, które mają zastosowanie do Ciebie jako do właściciela danych oraz do Croda jako strony otrzymującej, wykorzystującej, przetwarzającej i/lub przechowującej takie dane (dalej zwane łącznie "Obowiązujące przepisy"). Croda nie może udzielić Ci porady prawnej, natomiast powinieneś zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że w pełni rozumiesz, w jaki sposób chronić i egzekwować swoje prawa. Uprawnienia wynikające z Obowiązujących przepisów mogą obejmować:

 • uzyskanie dostępu do danych osobowych lub ustalenie, jakie dane osobowe Croda posiada lub kontroluje
 • skierowanie prośby do firmy Croda o poprawienie / usunięcie danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
 • przekazanie (transfer) swoich danych osobowych 
 • sprzeciwienie się wobec przetwarzania danych osobowych
 • sprzeciwienie się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
 • uzyskanie kopii zabezpieczeń danych osobowych stosowanych w przypadku przekazywania danych poza jurysdykcję użytkownika
 • złożenie skargi do lokalnego organu nadzorczego
 • terminowe otrzymywanie powiadomień o wszelkich naruszeniach ochrony danychegzekwowanie prawa użytkownika do określonych środków zaradczych w przypadku naruszenia danych

Jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych lub innych praw, które mogą Ci przysługiwać na mocy Obowiązujących przepisów, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, oraz ze względów bezpieczeństwa, w szczególności przed ujawnieniem mu jakichkolwiek danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli jest to dozwolone przez Obowiązujące przepisy prawa, na przykład, jeśli żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami. Z zastrzeżeniem przepisów prawa i innych dopuszczalnych względów, dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie spełnić Twoje żądanie lub poinformować Cię, jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji w tym celu.

Nie zawsze możemy być w stanie w pełni odpowiedzieć na żądanie, na przykład, jeśli miałoby to wpływ na obowiązek zachowania poufności, który mamy wobec innych osób, lub jeśli jesteśmy prawnie upoważnieni do rozpatrzenia żądania w inny sposób.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo zażądać od nas dostarczenia kopii Twoich danych osobowych, które przechowujemy, a także prawo do uzyskania informacji o: (a) źródle jego danych osobowych; (b) celach, podstawach prawnych i metodach przetwarzania; (c) tożsamości administratora danych; oraz (d) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym jego dane osobowe mogą zostać przekazane.

Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych

Masz prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Możemy starać się zweryfikować prawidłowość danych osobowych przed ich poprawieniem.

Możesz również zażądać usunięcia przez nas danych osobowych w określonych okolicznościach, gdy:

 • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone; lub
 • gdy wycofasz swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych opierało się na zgodzie); lub
 • po skutecznym skorzystaniu z prawa do sprzeciwu (zob. prawo do sprzeciwu); lub
 • były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
 • w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:

 • w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko w następujących przypadkach:

 • ich prawidłowość jest kwestionowana, abyśmy mogli ją zweryfikować; lub
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby dane zostały usunięte; lub
 • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale nadal potrzebujemy ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • skorzystasz z prawa do sprzeciwu, a weryfikacja nadrzędnych podstaw jest w toku.

Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe po złożeniu wniosku o ograniczenie, w przypadku, gdy:

 • mamy Twoją zgodę na przetwarzanie; lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Możesz zwrócić się do nas o przekazanie jego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub o przekazanie ich bezpośrednio innemu administratorowi danych, ale w każdym przypadku tylko wtedy, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie lub na podstawie związanej z wykonaniem umowy zawartej z Tobą

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są nasze prawnie uzasadnione interesy, jeśli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, mamy możliwość wykazania, że mamy ważne uzasadnione interesy, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.

Prawo do sprzeciwu wobec sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego

Możesz zażądać, abyśmy zmienili sposób kontaktowania się z Tobą w celach marketingowych. Możesz zażądać, abyśmy nie przekazywali Twoich danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego lub w innych celach.

Prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń danych osobowych stosowanych w przypadku przekazywania danych poza jurysdykcję użytkownika

Możesz poprosić o kopię lub namiar na zabezpieczenia, zgodnie z którymi Twoje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską.

Możemy redagować umowy dotyczące przekazywania danych w celu ochrony warunków handlowych.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę, można przesłać pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody na adres siedziby Croda Poland sp. z o.o. (adres: Wadowicka 6, 30-415, Kraków, Polska).

Prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli masz zastrzeżenia dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prosimy o podjęcie próby rozwiązania wszelkich kwestii z nami w pierwszej kolejności, chociaż ma prawo skontaktować się z organem nadzorczym w dowolnym momencie.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Nie reagujemy na sygnały "Do Not Track" ani podobne mechanizmy, o których mowa w kalifornijskiej ustawie AB-70.

Skontaktuj się z nami

Głównym punktem kontaktowym we wszystkich kwestiach wynikających z niniejszej Polityki prywatności jest Kierownik ds. ochrony danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

dataprotection.GB@croda.com

+44 (0) 1405 860551

Croda International Plc / Croda Europe Ltd
Cowick Hall
Snaith
Goole
East Yorkshire
DN14 9AA
Wielka Brytania

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących przestrzegania przez nas niniejszej Polityki prywatności, przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących mu praw, zachęcamy do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności. Zbadamy i podejmiemy próbę rozwiązania sporów i rozpatrzenia skarg, oraz dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby uszanować chęć skorzystania z przysługujących praw tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach przewidzianych w przepisach o ochronie danych.

Aby skontaktować się z organem nadzorującym ochronę danych

YMasz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych (tj. miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia). W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji, zaś w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prosimy o podjęcie próby rozwiązania wszelkich kwestii z nami przed lokalnym organem nadzorczym.

Data wydania Informacji o polityce prywatności: 24 sierpnia 2022 r.

Załącznik

Do czego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników Szczegółowe informacje  Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych Uzasadnienie prawnie uzasadnionych interesów
Możemy wykorzystywać podane przez użytkownika dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie
lub prośbę o udzielenie informacji

Dostępne na życzenie Wymogi operacyjne (uzasadniony interes/uprzednia zgoda) Jeśli użytkownik wypełni formularz kontaktowy, poprosi o literaturę lub próbki produktów, możemy skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej
Możemy wykorzystywać podane przez użytkownika dane osobowe do wysyłania mu materiałów promocyjnych, jeśli użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie Dostępne naNa podstawie udzielonej zgody marketingowej Na podstawie udzielonej zgody marketingowej Żadne materiały marketingowe nie będą wysyłane bez uzyskania zgody marketingowej w procesie rejestracji.
Możemy wykorzystywać podane przez użytkownika dane osobowe do wysyłania ankiet z prośbą o opinie na temat naszych produktów i usług.
Dostępne na życzenie
Wymogi operacyjne (uzasadniony interes) Zrozumienie opinii naszych klientów na temat naszych produktów i usług, abyśmy mogli je ulepszać.
Możemy wykorzystać podane przez użytkownika dane osobowe w celu przesłania mu próbek produktów, jeśli o nie poprosi Dostępne na życzenie Wymogi operacyjne (uzasadniony interes/konieczność wykonania umowy) Aby zrealizować świadczoną przez nas usługę, musimy uzyskać dane osobowe w celu wysłania żądanych próbek.
Możemy wykorzystywać podane przez użytkownika dane osobowe w celu ulepszania naszych usług poprzez monitorowanie interakcji online w sposób indywidualny lub zbiorczy Dostępne na życzenie

Wymogi operacyjne (uzasadniony/

interes)
W celu utrzymania i poprawy jakości usług możemy okresowo kontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania informacji zwrotnej.